مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آموزش زبان فارسی در دانشگاه ایگنو هند

آموزش زبان فارسی در دانشگاه ایگنو هند

آموزش زبان فارسی در دانشگاه هند

همکاری مشترک دانشگاه ایگنو (بزرگترین دانشگاه سراسری و مجازی هند) و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی با موضوع توسعه آموزش زبان فارسی در دانشگاه ایگنو در محل رایزنی برگزار شد.

در این نشست ناندینی ساهو، رئیس دانشکده زبان‌های خارجی و نماینده دانشگاه ایگنو، محمدعلی ربانی رایزن فرهنگی کشورمان در دهلی نو، شکراللهی نماینده بنیاد سعدی و علیرضاقزوه معاون رایزنی پس از بحث وبررسی در خصوص همکاری‌های مشترک به توافق رسیدند.

در این نشست مقرر شد علاوه بر همکاری و بازبینی بنیاد سعدی و کمیته‌ای مرکب از اساتید زبان فارسی هند و اساتید دانشگاه ایگنو و منابع درسی آموزش زبان فارسی، دوره‌های غیر رسمی زبان فارسی نیز در چارچوب نظام آموزشی جدید هند بررسی واین دوره‌ها با همکاری مشترک دانشگاه ایگنو ورایزنی برگزار و نسبت به اعطا گواهینامه مشترک وهمچنین زمینه‌های ثبت مؤسسه آموزشی زبان فارسی بررسی واساتید و منابع آموزشی آن نیز با همکاری رایزنی تأمین و هزینه های دوره نیز از محل اخذ دریافت شهریه فارسی آموزان تأمین شود.

در پایان این جلسه مقررشد بمنظور پی گیری موارد توافق کمیته کاری هر سه ماه یکبار نشست مشترک فصلی برگزار و موارد مورد توافق پیگیری شود.


فرم ارسال نظر  دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


 در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! مشاهده